Privacybeleid

Privacy is voor Karin K Photography van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywetgeving.
Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze netjes gebruiken.
In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij allemaal doen met de informatie die we via onze diensten over u te weten komen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
- het verlenen van toegang tot onze website, wanneer u deze bezoekt
- het laten functioneren van de functionaliteiten op onze website, wanneer u hiervan gebruik maakt
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze verschillende facetten aan dienstverlening (zoals fotoshoots, het  inplannen van een - vrijblijvende - afspraak, (uitbrengen van een offerte) voor een shoot.
- het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website, omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
- IP-adres
- Cookie ID’s
 
Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan de volgende bedrijven die deze gegevens in onze opdracht verwerken:
Externe ICT-dienstverleners 

Contactgegevens
Mocht u verder, na het lezen van onze privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen.